Geschiedenis

van Heerhugowaard

Rond jaar 1200 ligt er tussen Oudorp en Oterleek een soort waddengebied, het Occenvorth, dat bij laag water de enige toegangsweg naar West-Friesland is. In 1248 vindt de grote dijkdoorbraak plaats bij Valkenoogh, waarbij de Grote Waert gevormd wordt. Om te voorkomen dat de Noordzee doordringt tot de Schermeer en Noord-Holland in twee stukken zou verdelen, heeft men daar toen een "dijk" aangelegd op het wad: de Huygendijk!

Heer Huygen moet het voortouw genomen hebben om, waarschijnlijk met hulp van de monniken uit Egmont, deze dijk aan te leggen en als beloning werd de dijk naar hem genoemd. In het Octrooi van 1625 ( de vergunning van de Staten van Holland om de Grote Waert droog te leggen ) wordt voor het eerst gesproken over de Heer-Huyge-Waert, dus bijna 400 jaar later. Heer Hugo heeft dus wel zijn sporen achtergelaten, zijn dijk heeft het mogelijk gemaakt de Grote- of Zuyder Waert droog te leggen!

Het Heerenhuys beschikt over 3 kantoren die afzondelijk te huur zijn.

- Huygen Waert
- Huygen Dijck
- Groote Waert

Meer lezen
Oude stadsplattegrond Heerhugowaard

Heer Hugo

Maar wie was hij, deze Heer Huygen? Was het Heer Huig van Assendelft, door de Graaf aangesteld als Baljuw van het Hoogwouder en Oterleeker Ambacht? Zou het Hugo II van Akersloot zijn geweest, of misschien ene Hugo van Elkerslote? Wie van de drie….; het zal altijd een mysterie blijven, zolang er geen duidelijk bewijsmateriaal gevonden wordt.

Meer lezen

Rustenburgerweg

Historichse foto 2 Rustenburgerweg Heerhugowaard
Meer lezen

Middenweg

Historische foto 3 Rustenburgerweg Heerhugowaard
Meer lezen

Rustenburg

Zichtzijde van  Het Heerenhuys Heerhugowaard
Meer lezen